सामान्य माणसाला लिनक्स कसे वापरता येईल या विषयवार लेखमाला सुरु करत आहे. सर्व प्रकारच्या प्रश्नांचेस्वागत असेल. तरी खालील मार्गदर्शक तत्वे पाळल्यास सगळ्यांचाच अनुभव सुखद होईल.

  1. लिनक्स किंवा एकुणातच मुक्तस्त्रोताबद्दल सर्व प्रकारच्या प्रश्नांचे स्वागत असेल आणि त्यांची उत्तरे दिली जातील. पण त्याच वेळेला प्रश्न आणि वाक्य (आरोप) या दोघांमधे काय फरक आहे एवढे मराठी व्याकरणाचे ज्ञान प्रश्नकर्त्यास असावे अशी माफक अपेक्षा आहे.

  2. लिनक्स का वाईट आहे / ते का वापरु नये / तुम्हाला किंवा समाजाला त्याच्यापासुन कसे नुकसान झाले हे सगळे सांगण्यासाठी एक वेगळा धागा काढावा. तिथे हे सगळे एकत्रितपणे लिहावे. त्यामुळे भविष्यात कोणी समदु:खी आल्यास त्यालाही तिथेच लिहिण्याची सोय मिळेल.
    लिनक्स लेखमाला ही अशा व्यक्तींसाठी आहे जे संगणक तंत्रज्ञानाशी संबंधीत नाहीत आणि नेहमीपेक्षा चांगला सक्षम विकल्प म्हणुन लिनक्स वापरु पाहत आहेत. कृपया लेखमालेच्या धाग्यावर येऊन त्यांचे मनोधर्य खचेल किंवा आणखी गैरसमजच होतील असे काही लिहु नये. त्यासाठी वेगळा धागा काढण्याची विनंती करत आहे.

  3. सर्व प्रकारच्या सुचनांचे व सुधारणांचे स्वागत आहे.

  4. लेखमालेच्या त्या त्या भागांवर त्या त्या भागांसंबंधीच प्रश्न विचारल्यास, सर्व भागांचे प्रश्न एकाच धाग्यात राहुन भविष्यातील वाचकांचा फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे.

  5. ही लेखमाला माझ्या वर्तमान किंवा भविष्यातील कोणत्याही प्रकारच्या आर्थीक फायद्यासाठी लिहिली जात नसुन, केवळ मला माहिती असलेले काही चांगले जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावे म्हणुन लिहिली जात आहे. कमी जास्त झाल्यास सांभाळुण घेणे.

  6. मराठी संकेतस्थळांव्यतिरिक्त, लिनक्स किंवा मुक्तस्त्रोतासंबंधी सर्व प्रकारचे प्रश्न“‌ मला थेट विचारण्यासाठी त्या त्या संस्थळावरील विचारपुस, व्यनी किंवा माझ्या वयक्तिक अनुदानीचा उपयोग कधीही करु शकता.

  7. माझ्या वर्तुळाबाहेर असे काही‌ लेख लिहिण्याची / माहीती सांगण्याची माझी ही सुरुवातच आहे. त्यामुळे मागच्या लेखात माझ्याकडुन काही कमीजास्त झाले असल्यास त्या बद्दल दिलगीर आहे. तरी यापुढे असे काही होऊ नये दोऩी बाजुंकडुन म्हणुन, खाली काही लिंक देत आहे त्या आपल्या सर्वांसाठी उपयुक्त आहेत. मला काय घ्यायचे ते मी तिथुन घेतले आहे. आपणही थोडा वेळ देउन ते वाचावे ही विनंती:

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s